Dofinansowanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup sprzętu i uruchomienie nowych innowacyjnych usług” mająca na celu zwiększenie wartości przychodów oraz wprowadzenie do oferty nowych innowacyjnych usług współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przewidywane wyniki operacji: rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup profesjonalnych narzędzi wraz z dodatkowym wyposażeniem do świadczenia usług, poprawa jakości i szybkości obsługi zlecenia oraz wprowadzenie nowych usług.